„Кънектед” ЕООД предоставя на инкубираните предприятия следния набор от основни услуги:

Обучения

Наем

Маркетинг

За повече информация по темата, моля, свържете се с нас.
 • На офис
 • На конферентни/обучителни помещения
 • На сървърни помещения
 • На архивни помещения
 • Консултации по маркетинг и реклама
 • Изработка на маркетингови проучвания
 • Пазарни анализи
 • Други

Бизнес

Счетоводни

Услуги по бизнес развитие.

За повече информация по темата, моля, свържете се с нас.

Счетоводни услуги и финансови консултации.

За повече информация по темата, моля, свържете се с нас.

Юридически и правни консултации.

За повече информация по темата, моля, свържете се с нас.

IT Услуги

Офис услуги

 • Предоставяне на сървърно пространство
 • Осигуряване на високоскоростен интернет
 • Осигуряване на високоскорестен безжичен интернет в общите помещения
 • Възможности за изработване и хостване на електронни адреси (e-mail), интернет страници и сайтове за инкубираните предприятия
 • Достъп до бази данни и мрежи
 • Факс
 • Копиране
 • Сканиране
 • Принтиране
 • Ламиниране
 • Подвързване
 • Бизнес кореспонденция
 • Изработка на рекламни материали
 • Други